Wierickerstee

Zorgboerderij|Koffietuin

Wie zijn wij?

IMG-20170929-WA0000

Wat leuk dat u onze website bekijkt! Wij zijn familie van Zijtveld. Na verschillende jaren plannen maken, zijn we nu zover dat onze zorgboerderij draait! Op de foto ziet u van links naar rechts: Henk, Rianne, Adriana, Lennart. Voor alsnog is Lennart het gezicht van de zorgboerderij. Hij is de zorgboer. 

Zorgboerderij Wierickerstee is een fijne plek met rust, ruimte en velerlei activiteiten. Er wordt zoveel als mogelijk is gemeenschappelijk gedaan; thee/koffie, maaltijd, huishoudelijk werk, werken in de tuin, op het erf, in de koffietuin. Een combinatie van werk en aandacht voor de mens, dier, zorg en natuur. Op onze Zorgboerderij worden mensen uitgedaagd zelf te ervaren en zo kennis en vaardigheden op te doen. In een goede, fijne sfeer werkzaamheden verrichten en activiteiten doen is gezond en heilzaam en kan veel voldoening geven. Structuur van de dag en de week en de seizoenen zorgt voor regelmaat die houvast geeft en waarbij de deelnemer individuele mogelijkheden kan ontdekken en (gestelde) doelen kan behalen. Doelgroepen Op de zorgboerderij zijn de volgende deelnemers welkom:
  • Ouderen die van het buitenleven willen genieten
  • (Licht) dementerenden voor een zinvolle dag
  • Volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Volwassenen met een psychische hulpvraag
  • Jongeren uit het speciaal onderwijs (stage)
Opmerking: Wij weten dat het heel goed mogelijk is om mensen uit verschillende doelgroepen op een fijne manier als een groep te laten fungeren. Zorgboer Lennart heeft hier veel ervaring mee.

Missie en visie

Missie
Wierickerstee is een zorgboerderij met een christelijke identiteit. Dit houdt in dat we werken vanuit een christelijke levensovertuiging en de bijbel hebben als leidraad. We zien iedere deelnemer als een door God geschapen leven, en elk leven is uniek, ook een mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking. We stellen onze dagbesteding open voor iedereen. Wel verwachten we dat de deelnemers de christelijke normen en waarden zullen respecteren.
De medemens, zeker de medemens die (extra) zorg nodig heeft, willen we hulp en steun bieden. Dat is ook onze bijbelse opdracht. We willen dit doen in een leefklimaat waarin zowel deelnemers als begeleiders zich thuis kunnen voelen. Het is belangrijk dat de deelnemers in hun waarde worden gelaten en met respect worden behandeld. De begeleiding op Zorgboerderij Wierickerstee is zoveel mogelijk gericht op de mogelijkheden van de deelnemers

Visie

Onze visie op begeleiding: Elk mens is uniek en heeft recht op de begeleiding die het meest bij hem/haar past. Daarom is, naast het (leren) functioneren in de groep, aandacht en tijd voor het individu van betekenis. Het doel van de begeleiding zal gericht zijn op het verkrijgen van meer vaardigheden en zelfstandigheid (bij doelgroep verstandelijk beperkten) en het behouden en oefenen/ trainen van vaardigheden (bij doelgroep ouderen en dementerenden). Doelstelling bij alle deelnemers is: het kunnen bieden van rust en regelmaat/structuur in een fijne en gezellige omgeving, waarin men respect heeft voor elkaar en waarin de deelnemer zich thuis kan voelen en veilig.
We zien het als onze opdracht om mensen die hulp nodig hebben,op welke manier dan ook, een plekje te geven op de zorgboerderij waarbij er gestelde doelen worden nagestreefd. Behaalde doelen zullen ervoor zorgen dat de deelnemer meer zelfwaardering krijgt, blij zal zijn, een voldaan gevoel zal hebben over een dag. Kortom; de kwaliteit van het leven van onze deelnemers willen we graag mee helpen verhogen, zover dat in ons vermogen ligt.

Contact

OPENINGSTIJDEN

ZO: Gesloten

MA: 09:30-15:30

DI: 09:30-15:30

WO: 09:30-15:30

DO: 09:30-15:30

VR: 09:30-15:30

ZA: Gesloten