Missie en visie

Missie
Wierickerstee is een zorgboerderij met een christelijke identiteit. Dit houdt in dat we werken vanuit een christelijke levensovertuiging en de bijbel hebben als leidraad. We zien iedere deelnemer als een door God geschapen leven, en elk leven is uniek, ook een mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking. We stellen onze dagbesteding open voor iedereen. Wel verwachten we dat de deelnemers de christelijke normen en waarden zullen respecteren.
De medemens, zeker de medemens die (extra) zorg nodig heeft, willen we hulp en steun bieden. Dat is ook onze bijbelse opdracht. We willen dit doen in een leefklimaat waarin zowel deelnemers als begeleiders zich thuis kunnen voelen. Het is belangrijk dat de deelnemers in hun waarde worden gelaten en met respect worden behandeld. De begeleiding op Zorgboerderij Wierickerstee is zoveel mogelijk gericht op de mogelijkheden van de deelnemers

Visie

Onze visie op begeleiding: Elk mens is uniek en heeft recht op de begeleiding die het meest bij hem/haar past. Daarom is, naast het (leren) functioneren in de groep, aandacht en tijd voor het individu van betekenis. Het doel van de begeleiding zal gericht zijn op het verkrijgen van meer vaardigheden en zelfstandigheid (bij doelgroep verstandelijk beperkten) en het behouden en oefenen/ trainen van vaardigheden (bij doelgroep ouderen en dementerenden). Doelstelling bij alle deelnemers is: het kunnen bieden van rust en regelmaat/structuur in een fijne en gezellige omgeving, waarin men respect heeft voor elkaar en waarin de deelnemer zich thuis kan voelen en veilig.
We zien het als onze opdracht om mensen die hulp nodig hebben,op welke manier dan ook, een plekje te geven op de zorgboerderij waarbij er gestelde doelen worden nagestreefd. Behaalde doelen zullen ervoor zorgen dat de deelnemer meer zelfwaardering krijgt, blij zal zijn, een voldaan gevoel zal hebben over een dag. Kortom; de kwaliteit van het leven van onze deelnemers willen we graag mee helpen verhogen, zover dat in ons vermogen ligt.