Info

De zorg die we op zorgboerderij Wierickerstee geven is dagbesteding. Elk persoon die deelneemt aan de dagactiviteiten hoort er 100% bij. We behandelen elkaar met respect en aandacht. Van de begeleiding mag de deelnemer verwachten dat hij/zij betrokkenheid toont, empathisch is en huiselijkheid en veiligheid biedt.

Iedere deelnemer krijgt zorg op maat. Dat wil zeggen dat we samen met de deelnemer (en familie/contactpersoon…) een passend zorgplan opstellen en doelen omschrijven, die de deelnemer zelf belangrijk vindt. Het samenwerken met familie en naasten zien we als belangrijke meerwaarde. Er heerst op onze zorgboerderij en in gesprekken een sfeer van openheid waardoor men zich welkom voelt. Waarin men zich thuis en veilig kan voelen.